Skip to product information
1 of 2

Shirah Seforim Distributors

בן ביתי על התורה -המבואר -קאמרנא -ב''כ

בן ביתי על התורה -המבואר -קאמרנא -ב''כ

Regular price $47.50 USD
Regular price Sale price $47.50 USD
Sale Sold out
בן ביתי על התורה ב' כרכים / קאמרנא.
החיבור הנעלם 'בן ביתי על התורה' הגנוז מעל 100 שנים, אשר רבים השתוקקו לפיענוחו. מפציע בשמי עולם החסידות ברוב עוז פאר והדר.
חיברו הגה"ק שר בית הזהר רבי 'אליעזר צבי מקאמרנא' זיע"א, והוא ביאור ופירוש נפלא עד מאוד המבאר ומפרש כל התורה בדרך הקבלה והחסידות, ומתובל בהרבה דברי מוסר ויראה.
נערך בהידור רב ובניקוד מלא. בתוספת ביאורים, הערות, תרגומי זוהר, כותרות צד, ועוד הרבה שכלולים. להגדיל ולייקר תורה וחסידות.
View full details